HUNTINGTON

Filmene på denne siden er for deg som er interessert i hvordan det oppleves å være pårørende til en person med Huntington sykdom, enten fordi du er pårørende selv, eller fordi du forholder deg til noen som er det. Historiene som fortelles vil også være relevante for mange som er pårørende til andre sjeldne diagnoser.

Øyvinns historie

Kone med Huntington
Lengde: 09:31

Tonjes historie

Mamma med Huntington
Lengde: 11:25

Barn som pårørende

Fagprat med Anne Kristine Bergem
Lengde: 13:55

Arv og Genetikk

Fagprat med Charlotte von der Lippe
Lengde: 13:21