Tonje Helleland kan ikke huske sin mor som en vanlig, frisk mamma. Allerede kort tid etter at Tonje ble født, fikk mammaen diagnosen Huntington, og hun ble gradvis svekket helt til hun døde 25 år senere. Selv om Tonje har savnet en omsorgsfull mamma i oppveksten, ser hun at ikke alt har vært negativt. Dette var utslagsgivende da hun selv måtte ta noen avgjørende valg i forhold til sitt eget voksenliv.