Charlotte von der Lippe er spesialist i medisinsk genetikk og arbeider som medisinsk rådgiver og overlege ved Senter for sjeldne diagnoser. Hun forklarer ulike begreper, og belyser etiske utfordringer innen genetikk. Innholdet er relevant for både eldre barn, foreldre og ektefeller som har spørsmål i forhold til arv og genetikk.