Om oss

Dette filmprosjektet er blitt til på bakgrunn av et ønske om å få fortalt historier fra mennesker som har opplevd å være pårørende til mennesker med sjeldne diagnoser. Vi håper filmene vil gi inspirasjon og gode innspill til å leve med en sykdom i familien som både omgangskrets, det offentlige og hjelpeapparatet ikke kjenner så godt til.  

Mange har bidratt til at det har blitt realisert, ikke minst alle som har vært villige til å dele noe av sin historie. Vi håper at det vil komme flere filmer etterhvert som kan gi nye dimensjoner til tematikken.

Følgende partnere har bidratt med økonomi:
Helsedirektoratet
Extrastiftelsen, via Funksjonshemmedes Fellesorganisajon ( FFO)
BarnsBeste
Fagnettverket Huntington

En prosjektgruppe har bidratt med faglig og praktiske bidrag:
Gunvor Ruud (Senter for sjeldne diagnoser  SSD)
Nina Benan (Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser)
Siri Gjesdahl (BarnsBeste)

Idè og produksjon:
Sanden Media:
Livar Hølland, prosjektleder
Brita Sørli Jærnes, Regi
Håvard Bekkestad, foto og klipp
Odd Henning Gilje, foto
Jon Magnus Dahl, Produksjon