Astrid Ingeborg Austrheim er stomisykepleier og barnesykepleier, og jobber på Oslo Universitetssykehus. Hun har lang erfaring i forhold til å ta imot familier som kommer med barn med sjeldne diagnoser som må gjennom store operasjoner og lange sykehusopphold helt i starten av livet.