Lajla Schulz er sosionom og arbeider hos Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo Universitetssykehus. Hun har lang erfaring som rådgiver for familier som har barn med sjeldne diagnoser.