Syv uker etter at Gina Geertsen fikk sitt andre barn, kom mistanken om at noe var galt. Diagnosen tuberøs sklerose fører til at 12 år gamle Malin er sterkt plaget av epileptiske anfall og fungerer kognitivt som en fem åring. Gina forteller om utfordringer i forhold til å få sitt sosiale liv til å fungere med et barn med spesielle behov. Hun har erfart at avlastning er viktig både for foreldre, andre søsken og for barnet selv, når det fungerer slik det skal.