Da Sandra Rogne var 11 år begynte hennes pappa å forandre seg. Allerede tidlig i 40-årene utviklet han frontotemporal demens, men ingen forsto at personlighetsforandringene hans var knyttet til denne sykdommen før 10 år senere. Hele oppveksten til Sandra ble preget av en pappa som var oppfarende, uberegnelig og urimelig. Hennes selvbilde var i mange år preget av dette, og ingen fulgte henne opp.