Torun Vatne er psykolog PhD og arbeider på Frambu, senter for sjeldne diagnoser. Hun er prosjektleder for forskningsprosjektet "å vokse opp som søsken til barn med nedsatt funksjonsevne" ved Frambu i samarbeid med Psykologisk institutt UIO.