Øyvinn Østvoll og kona Torill var en vanlig småbarnfamilie da Torill gradvis begynte å forandre seg. Øyvinn opplevde mange år med både sinne og frustrasjon over situasjonen, uten å forstå hvorfor forandringene skjedde. Da diagnosen Huntington kom, var det både en lettelse og et sjokk. Øyvinn har fått god hjelp til å takle utfordringene, både hos Senter for sjeldne diagnoser og hos Huntingtonforeningen.